Witamy Państwa na stronie kancelarii audytorskiej FK Financial Consulting Sp. z o.o.. Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą i proponowaną przez nas ofertą usług z zakresu audytu i rachunkowości.

A czy zastanawiali się Państwo czym w rzeczywistości jest audyt?

W praktyce podstawową rolą audytu jest badanie sprawozdań finansowych pod kątem rzetelności i jasności zaprezentowanych w nich danych, na podstawie których użytkownicy sprawozdań oceniają sytuację majątkową i finansową jednostki. Audyt pozwala również na identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej.

Celem audytu jest określenie poziomu zgodności wybranego zagadnienia z przyjętymi normami, punktem odniesienia oraz wskazanie możliwych nieprawidłowości, stanowiących prawne, finansowe lub inne ryzyko dla badanej jednostki.

Audyt to "kontrola przedsiębiorstwa pod względem finansowym i organizacyjnym, wycena jego majątku oraz analiza perspektyw jego rozwoju, przeprowadzana przez ekspertów" - słownik języka polskiego